มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 23 ปีแห่งการบวชเป็นพระสังฆราช ของพระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

< 1 นาที

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 เวลาประมาณ 07:00 น. ณ อารามคาร์แมล นครสวรรค์ มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสังฆราชเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1999 และนับเป็นวันสำคัญและมีความหมายวันหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่พระคุณเจ้าได้มารับหน้าที่ในสังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อเป็นประมุขของสังฆมณฑลนครสวรรค์..

ในมิสซาบูชาขอบพระคุณพระคุณเจ้า ได้ให้แง่คิดดีๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการอ่านพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราคริสตชนได้ดำเนินชีวิตโดยไตร่ตรองจากพระคัมภีร์เพื่อฟังเสียงของพระผ่านทางพระวาจา…

พระคุณเจ้าได้เป็นแบบอย่างนายชุมพาบาลที่แสนดีทั้งต่อบรรดาพระสงฆ์และพี่น้องสัตบุรุษทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา….

คพ.เปาโล พรชัย สิงห์สา ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับพระคุณเจ้าในโอกาสครบ 23 ปี แห่งการบวชเเป็นพระสังฆราช ซึ่งในอดีตท่านได้เคยรับตำแหน่งเป็นพระสังฆราช ณ สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นพระสังฆราชลำดับที่ 3 ของสังฆมณฑล…

Related Post

เรื่องล่าสุด