สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

< 1 นาที

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 2,044 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 78,855 ราย
???? หายป่วยแล้ว 49,172 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 363 ราย

Related Post

เรื่องล่าสุด