พระสังฆราชเยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยเขตแพร่ธรรมปะน้อยปู่และหมู่บ้านพบพละคลี จังหวัดตาก โอกาสปัสกา

< 1 นาที

พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยเขตแพร่ธรรมปะน้อยปู่และหมู่บ้านพบพละคลี จังหวัดตาก โอกาสปัสกา และทำกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และแจกของชำร่วยให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน บรรเทาความลำบากจากสถานการณ์โควิค 19 และแสดงจิตตารมณ์การเป็นคริสตชนอย่างแท้จริงตามคุณค่าพระวรสาร มีคุณพ่อ กามิล คณะ MEP และซิสเตอร์คณะแม่ปอน เป็นผู้ดูแลเขตอภิบาลปะน้อยปู่นี้ครับ

Related Post

เรื่องล่าสุด