เย็นวันนั้น ….

< 1 นาที

1

เย็นวันเดียวกันนั้น

พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า

“เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด”

บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้

และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป

มีเรือลำอื่น ๆ ติดตามไปด้วย

ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือ

จนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว

พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ท้ายเรือ

บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ทูลถามว่า

“พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ”

พระองค์จึงทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า

“เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง

แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า

“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ”

เขาเหล่านั้นกลัวมาก พูดกันว่า

“ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้” (มาระโก 4:35-41)

2

ผมเขียนถึง “ความเจ็บปวด” ของมนุษยชาติที่เป็นผลมาจากพิษภัย ของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส ที่เราเรียกว่า โรคโควิด 19 … ทุกความเจ็บปวดของผู้คน มีพระเจ้าเคียงข้างอยู่กับเราเสมอ พระองค์พร่ำบอกกับเราเสมอ เสมือนเสียงกระซิบแห่งเย็นวันนั้น “เงียบซิ จงสงบลงเถิด” …. เสียงแผ่วเบาในเย็นวันนั้น กลับดังก้องในใจเรา “… ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ”

ผมเขียนเรื่องราวจาก หนังสือ “Why are you afraid? Have you no faith? The world facing the pandemic”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ให้บทรำพึงไตร่ตรอง เรื่องเย็นวันนั้น จากพระวรสารนักบุญลูกา

ความมืดมิดเหมือนชีวิตเราทุกคนที่เต็มไปด้วยความเงียบ

ความว่างเปล่า ความเศร้าโศก ทุกอย่างหยุดนิ่ง

ไม่ต่างจาก “เย็นวันนั้น” ที่บรรดาศิษย์พบกับความหวาดกลัว พายุแรงกล้า

แม้รู้ทั้งรู้ว่าเขานั่งในเรือลำเดียวกันกับพระเยซูเจ้า แต่ไม่วายที่จะหวาดกลัว หวั่นวิตก ไม่สบายใจ พายุมันแรงกล้าจนเรือจะล่ม พวกเขาบ่นว่า ร้องตะโกนสุดเสียง “พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้ว”

… เสียงแผ่วเบาของพระเยซูเจ้า “เงียบซิ จงสงบเถิด” ทุกอย่างกลับกลายเป็นปกติ ….

หัวใจของเขากลับเข้าใจมากขึ้น

ต่อให้มีความหวาดหวั่นมากเท่าไร แต่อย่าลืมเรียกหาพระเจ้า พระองค์จะประทานความช่วยเหลือให้เรา

ต่อให้มีความหวาดหวั่นมากเท่าไร อย่าลืม “ไว้วางใจในพระเจ้า” เสมอ

3

“เสี่ยงสูง” “เสี่ยงต่ำ” “กักตัว” อยู่ใกล้เราเหลือเกิน ความเจ็บปวดรวดร้าว จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ภาวะที่ต้อง “หยุด” ทุกอย่าง ตั้งแต่ชีวิตส่วนตัว เรื่องงาน แม้กระทั่งมิสซาขอบพระคุณเปิดสาธารณะ …. มีคำถามเข้ามามากมายจนเราอยากร้องตะโกนเหมือนบรรดาศิษย์ในวันนั้น “เรากำลังจะตายอยู่แล้ว” “พระองค์ช่วยด้วย” … พระองค์ทำให้เย็นวันนั้นสงบได้ พระองค์ก็จะประทานพระหรรษทานให้ชีวิตของเราเสมอ อย่าลืมไว้วางใจในพระเจ้า

4

ทุกวิกฤติที่เกิดขึ้น พระคริสตเจ้าอยู่เคียงข้างเสมอ … ช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ถือว่าเป็นเดือนแม่พระ พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญพวกเราสวดสายประคำมาราทอน ต่อเนื่องทั้งเดือนทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้สถานการณ์ร้าย ๆ นี้ได้ผ่านพ้นไป หนึ่งภาพเก่าฯ ขอนำภาพจากหนังสือนั้น เพื่อให้พี่น้องได้รำพึงไปพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส “แล้วเราจะผ่านเรื่องราวร้าย ๆ นี้ไปด้วยกัน

ปล.

เย็นวันนั้น พระเยซูเจ้าทรงทำให้ลมสงบ และรักษาชีวิตของบรรดาศิษย์ …. ทุกวันนี้ “เรา” อย่าลืมไว้วางใจในพระเจ้าเสมอ ในทุกปัญหา แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

( หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิก “อุดมสาร” ปีที่ 45 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 23 -29 พฤษภาคม 2021 หน้า 13 )

Related Post

เรื่องล่าสุด