< 1 นาที

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณพ่อเปโตร ประพันธ์ุ กลัมพัก และกำหนดพิธีการต่างๆ

ขอคำภาวนาสำหรับพี่น้องสงฆ์ท่านนี้ของเรา
และขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีปลงศพ ในวันที่ 25 มีนาคม ดังนี้ครับ

  1. ขอความร่วมมือในการตรวจ ATK ส่วนตัว หรือ จะมาตรวจได้ก่อนเข้าร่วมงาน
  2. เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่ยังต้องจำกัดผู้เข้าร่วมงาน และลดความแออัด จึงขอให้ผู้ที่จะมาร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ การสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ … สำหรับพี่น้องเขต 3 สามารถร่วมพิธีมิสซา และอำลา (วางดิน ดอกไม้ )ให้คุณพ่อประพันธ์ุ ที่แม่สอด ในวันที่ 22 มีนาคม
  3. การเดินทางเพื่อร่วมพิธีไม่ควรจัดรถมาร่วม ควรแยกกันมา เพราะมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการติดในกลุ่มใหญ่
  4. ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ สามารถติดตามได้ที่เพจ สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์

จาก คณะกรรมการจัดงาน
ขอบคุณครับ…..

Related Post

เรื่องล่าสุด