โควิด19 … 5 มิถุนายน 2021

< 1 นาที

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

รวม 2,817 ราย จำแนกเป็น

ติดเชื้อใหม่ 2,502 ราย

ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 315 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 3,396 ราย

ผู้ป่วยสะสม 145,933 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

เสียชีวิต 36 ราย

Related Post

เรื่องล่าสุด