หนึ่งภาพเก่า หลากหลายเรื่องราว

เก่า – ใหม่ ในวัดเซนต์หลุยส์ บทเรียนจากอิฐก้อนนั้น

1             ภาพรองปก หน้าแรกของ “สุวรรณสมโภช วัดเซนต์หลุยส์ 1957 – 2007” แม้นเป็นภาพต่อกันของการเล่นสีที่แตกต่าง ทำให้ย้อนมองถึง “เก่า - ใหม่”...

เย็นวันนั้น ….

1 เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด” บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้ และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป มีเรือลำอื่น ๆ ติดตามไปด้วย ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือ จนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ท้ายเรือ บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ทูลถามว่า “พระอาจารย์...

สยามและคณะมิสชันนารีฝรั่งเศส

1 “สยามและคณะมิสชันนารีฝรั่งเศส” ชื่อหนังสือแปลที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. 2528 / ค.ศ....

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด