พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ขึ้นไปเขตแพร่ธรรมแม่ต้าน แม่ตะวอ และเดินรูป 14 ภาค ทำสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

< 1 นาที

พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ขึ้นไปเขตแพร่ธรรมแม่ต้าน แม่ตะวอ และเดินรูป 14 ภาค ทำสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยที่อยู่ห่างไกล มีแจกรูปนักบุญยอแซฟ และสายประคำ เพื่อส่งเสริมให้สัตบุรุษมีความศรัทธาและมั่นคงในความเชื่อ และยึดแบบอย่างท่านนักบุญยอแซฟในการร่วมชีวิตกับพระเยซูคริสตเจ้า ในการตอบรับแผนการณ์ความรอดในชีวิตคริสตชนต่อไปอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เขตแพร่ธรรมแม่ต้านมีซิสเตอร์คณะรักการเขนแห่งจันทรบุรีมาร่วมทำงานแพร่ธรรมกับคณะสงฆ์ MEP ด้วยขอขอบพระคุณที่เสียสละชีวิตเพื่อข่าวดีจะได้ถูกประกาศออกไป ด้วยชีวิตและการเป็นแบบอย่างครับ

Related Post

เรื่องล่าสุด