ขอเชิญร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์แห่งกระแสเรียกและร่วมยินดีกับสามเณรใหญ่สังฆมลฑลนครสวรรค์ในโอกาศได้รับการอนุญาตให้สามเณรรับการแต่งตั้ง

< 1 นาที

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2021 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม

ขอเชิญขอเชิญร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์แห่งกระแสเรียกและร่วมยินดีกับสามเณรใหญ่สังฆมลฑลนครสวรรค์ในโอกาศได้รับการอนุญาตให้สามเณรรับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมจำนวน 1 ท่าน และผู้อ่านพระคัมภีร์จำนวน 2 ท่านดังต่อไปนี้

1.สามเณรเปาโล ณัฐพงษ์ พรหมทอง (แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม)

2.สามเณรยอห์นบัปติส วีระชัย แซ่ซี (แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์)

3.สามเณรนิโคลาส วีรภัทร คูหาจิต (แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์)

ขอแสดงความยินดีกับบราเดอร์ทั้ง 3 ท่าน และขอคำภาวนาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน เพื่อบราเดอร์ทุกท่านจะได้มีกระแสเรียกที่มั่นคง ดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าและพี่น้องคริสตชนอย่างดีเสมอไป… 

Related Post

เรื่องล่าสุด