คุณพ่อมีแชล กูตังด์ MEP. (เกษียณ)

ชื่อ – สกุลคุณพ่อมีแชล กูตังด์ MEP. (เกษียณ)
วัน/เดือน/ปี เกิด2 ตุลาคม 1932
วัน/เดือน/ปี บวช29 มิถุนายน 1960
ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)
ที่อยู่สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
เบอร์โทรศัพท์0-3641-1971 มือถือ 081-2508360
เบอร์โทรสาร0-3641-1971

เรื่องล่าสุด