คุณพ่อยัง หลุยส์ ปิแอร์ จักแมง MEP. (มรณภาพ)

ชื่อ – สกุลคุณพ่อยัง หลุยส์ ปิแอร์ จักแมง MEP. (มรณภาพ)
วัน/เดือน/ปี เกิด9 มกราคม 1922
วัน/เดือน/ปี บวช21 ธันวาคม 1946
ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร

เรื่องล่าสุด