คุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข

ชื่อ – สกุลคุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข
วัน/เดือน/ปี เกิด12 กุมภาพันธ์ 1966
วัน/เดือน/ปี บวช8 มิถุนายน 2003
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนานครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ตาก
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด ตาก
ที่อยู่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ช.95 ถ.สวรรค์วิถึ ซ.เทวาวิถีอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์0-5622-2608
เบอร์โทรสาร0-5622-4437

เรื่องล่าสุด