คุณพ่อโรแบรต์ บีโยต์ MEP. (เกษียณ)

ชื่อ – สกุลคุณพ่อโรแบรต์ บีโยต์ MEP. (เกษียณ)
วัน/เดือน/ปี เกิด7 มีนาคม 1934
วัน/เดือน/ปี บวช2 กุมภาพันธ์ 1959
ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)
ที่อยู่สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
เบอร์โทรศัพท์0-5626-1690
เบอร์โทรสาร

เรื่องล่าสุด