Update รายวัน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด19 … วันที่ 9 มิถุนายน 2021

🗓 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,680 ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 156,365 ราย 🙂 หายป่วยแล้ว 108,826 ราย 😭 เสียชีวิตสะสม 1,238 ราย ---------------------------- ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 185,228 ราย 🙂 หายป่วยแล้ว 136,252 ราย 😭 เสียชีวิตสะสม 1,332 ราย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มิถุนายน 2564 💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 5,107,069 โดส ---------------------------- วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน  เข็มที่ 1 จำนวน 428,459 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 43,669 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ วันที่ 7 มิถุนายน 2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 รวม 2,419 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,328 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 91 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,999 ราย ผู้ป่วยสะสม 151,023 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 33 ราย ขอบคุณข้อมูล ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

Update COVID-19… วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

🇹🇭 ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศ🗓 ข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน...

โควิด19 … 5 มิถุนายน 2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 รวม 2,817 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,502 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 315 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,396 ราย ผู้ป่วยสะสม 145,933 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 36 ราย

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 12:38-44)    เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น”    ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามาเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทาน มากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน”

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด