Update รายวัน

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 12:38-44)    เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น”    ขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทาน ทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมาก หญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามาเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน พระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทาน มากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมด นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน”

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 .. วันที่ 3 มิถุนายน 2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 รวม 3,886 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,656 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,230 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,626 ราย ผู้ป่วยสะสม 140,485 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 39 ราย ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

สถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด19 … วันที่ 2 มิถุนายน 2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 รวม 3,440 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,353 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,087 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,843 ราย ผู้ป่วยสะสม 136,599 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 38 ราย ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ศูนย์ข้อมูลCOVID19

Update โควิด 19 วันที่ 1 มิถุนายน 2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564รวม 2,230...

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวัน .. วันที่ 31 พฤษภาคม 2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวม 5,485 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,532 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,953 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,101 ราย ผู้ป่วยสะสม 130,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 19 ราย ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ศูนย์ข้อมูลCOVID19

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด