วัดต่างๆในสังฆมณฑล

เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพิธีเสกน้ำมัน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา

เมื่อวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2022 ได้มีการประชุมเข้าเงียบของพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์...

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณพ่อเปโตร ประพันธ์ุ กลัมพัก และกำหนดพิธีการต่างๆ ขอคำภาวนาสำหรับพี่น้องสงฆ์ท่านนี้ของเราและขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีปลงศพ ในวันที่ 25...

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

ที่อยู่ซ.95 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000เบอร์โทรศัพท์0-5622-2608  เบอร์โทรสาร0-5622-2608พิธีบูชาขอบพระคุณวันจันทร์ –...

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แก่งคอย

ที่อยู่ตำบล บ้านป่า อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110เบอร์โทรศัพท์-เบอร์โทรสาร-พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ เวลา 15:00...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด