รอบรั้ว - บ้านเรา

เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพิธีเสกน้ำมัน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา

เมื่อวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2022 ได้มีการประชุมเข้าเงียบของพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์...

พิธีปลงศพ คุณพ่อเปโตรประพันธุ์ กลัมพัก

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด