รอบรั้ว - บ้านเรา

มิสซาฉลองนักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑล

ขอเชิญร่วมมิสซาฉลองนักบุญอันนาองค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2021 Facebook live ณ สามเณราลัยจอห์น...

เซอร์ร่า เขต 140 พบสามเณร

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 กลุ่มเซอร์ร่า เขต 140...

คณะภราดาลาซาลฯ อวยพรวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้าพิบูลย์

1 มิถุนายน 2021 คณะภราดาลาซาล คณะครูคาทอลิก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เข้าพบเพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิด...

สุขสันต์วันเกิด … พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

โอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้า ครบ 75 ปี ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก ... พร้อมด้วยคริสตชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอพรจากพระเจ้า...

สามเณรใหญ่ประชุม สรุปงาน และพบพระสังฆราช

1..          วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  สามเณรใหญ่สังฆมณฑลนครสวรรค์ รวมตัวกันที่สำนักมิสซังนครสวรรค์ เพื่อรับฟังการเเบ่งปันจากคุณพ่อเจริญ บุญดวง อธิการสามเณราลัยจอห์น ปอล เเม่ระมาด...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด