พระวาจาประจำวัน

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11) วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 (วันอังคารสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา) พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน...

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:26-16:4) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด