พระวาจาประจำวัน

พระวาจาพระเจ้า … วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า“อีกไม่นาน ท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเรา และต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก” ศิษย์บางคนจึงถามกันว่า “ที่พระองค์ตรัสกับเราว่า ‘อีกไม่นาน ท่านจะไม่เห็นเรา แล้วต่อไปไม่นาน...

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11) วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 (วันอังคารสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา) พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน...

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:26-16:4) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด